Elérhetőségek

Kondoros Város Önkormányzata
Kondoros Város Önkormányzata:

 

5553 Kondoros,
Hősök tere 4-5.

 

Tel:  66/589-300
Fax: 66/589-302

 

E-mail: 
polhi@kondorosiktv.hu

Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2017. évi költségvetésében jóváhagyott CIVIL KERETRE
(5.000.000 forintos keretösszegre)
PÁLYÁZATOT ÍR KI.

Pályázat célja: A településen működő civil szervezetek, sportkörök, önszerveződő csoportok támogatása.

Pályázók köre: Kondoroson tevékenységet végző civil szervezetek, alapítványok, egyesületek.

Nem pályázhatnak: Azok a szervezetek, akik korábbi elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget.

Pályázati feltételek: Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és nyilatkozat (a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról)

A kapott támogatás elszámolásának feltételei:

  • a szervezet nevére kiállított 2016. évi záradékolt számla másolata (a számlára felvezetve a támogatási szerződés száma, illetve hogy a támogatás elszámolására felhasználva) max. 1 oldal.
  • szakmai beszámoló a szervezet 2016. évi tevékenységéről, illetve pénzügyi elszámolás keretében, hogy a kapott támogatás mire került felhasználásra

A pályázók közül előnyt élveznek azok, akiknek tevékenysége:

  • közhasznú,
  • a szabadidő helyes eltöltésére irányul,
  • minél nagyobb számú résztvevőt mozgósít,
  • a település hírnevét öregbíti,
  • több civilszervezet együttműködésével valósul meg.
A pályázatok benyújtásának határideje és helye:
2017. május 22. 12. óra

Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály
Gazdasági osztályvezető részére
Kondoros, Hősök tere 4-5.,

A pályázatot 1 eredeti példányban, papír alapon, postai úton vagy személyesen kell benyújtani.

Ahhoz, hogy egyértelmű legyen, hogy melyik keretre szól a pályázat a borítékra rá kell vezetni!!!!

  • bejegyzett sportegyesület (országos szakszövetség tagja) vagy civil szervezet
  • a pályázó szervezet nevét, címét, és
  • „Civil szervezetek pályázata 2017" feliratot

A pályázat benyújtásához szükséges adatlap, nyilatkozat és közzétételi kérelem nyomtatvány a innen tölthető le:

A Civil Keretre beérkezett pályázatokról alapítványok esetén a képviselő-testület, egyéb önszerveződő közösségek esetén a Civilekért Bizottság dönt a pályázati benyújtási határidőt követő 8 napon belül.

 A cikk teljes tartalma a melléklettel innen tölthetõ le:

Copyright © 2014 Kondoros Város Önkormányzata.

Minden jog fenntartva.