Közadatkereső logó

Kormányhivatal

Békés Megyei Kormányhivatal

Magyar Államkincstár

EMMI

BGA

Petőfi István Művészeti Iskola komplex energetikai fejlesztés

szechenyi 2020 ASP

szechenyi 2020

 mak

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

 1. Elérhetőségi adatok
 2. A szervezeti struktúra
 3. A szerv vezetői

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

1.3. Gazdálkodó szervezetek

1.4. Közalapítványok

1.5. Lapok

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

1.7. Költségvetési szervek

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

2.3. Közszolgáltatások

2.4. A szerv nyilvántartásai

2.5. Nyilvános kiadványok

2.6. Döntéshozatal, ülések

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

2.8. Pályázatok

2.9. Hirdetmények

2.10. Közérdekű adatok igénylése

2.11. Közzétételi listák

III. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

 1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
 2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
 3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
 4. A működés eredményessége, teljesítmény
 5. Működési statisztika

3.2 Költségvetések, beszámolók

 1. Éves költségvetések
 2. Számviteli beszámolók
 3. A költségvetés végrehajtása

3.3 Működés

 1. A foglalkoztatottak
 2. Támogatások
 3. Szerződések
 4. Koncessziók
 5. Egyéb kifizetések
 6. Európai Unió által támogatott fejlesztések
 7. Közbeszerzés

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név)

Kondoros Város Önkormányzata

2. Székhely

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

postafiók nincs

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36-66/589-300
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36-66/589-302
6. Központi elektronikus levélcím e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
7. A honlap URL-je http://kondoros.hu/
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

 

Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal

Telefon: +36-66/589-300

Fax: +36-66/589-302

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

10. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve dr. Szebegyinszki Attila jegyző
11. Az ügyfélfogadás rendje

Hétfő: 8.00-16,30 óráig
Kedd:  nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00-16.30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
Péntek: 8.00-12.00 óráig

A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Szervezeti struktúra:

Osztályok feladatai: 

A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

 

Szerv vezetői:

Ribárszki Péter polgármester
Tel: +36-66/589-300, Fax: +36-66/589-302
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

dr. Szebegyinszki Attila jegyző
Tel:+36-66/589-300, Fax: +36-66/589-302
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Képviselő testület

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Igazgatási Osztály

Szebegyinszki Pálné aljegyző

Tel: +36-66-589-300
Fax: +36-66-589-302
Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Pénzügyi Osztály

Pusztainé Karsai Anita osztályvezető

Tel: +36-66-589-300
Fax: +36-66-589-302
Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beruházási Osztály

Barnáné Pecsenya Ágnes osztályvezető

Tel: +36-66-589-300
Fax: +36-66-589-302
Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 1.2. A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Dércy Ferenc Könyvtár

TESZI

Többsincs Óvoda és Bőlcsöde

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

 

Dércy Ferenc Könyvtár

TESZI

Többsincs Óvoda és Bőlcsöde

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Lásd.1.pont

1.3. Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

Kondoros Város Önkormányzatának többségi tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, tulajdonrésszel az alábbi gazdálkodó szervezetekben rendelkezik:

Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.
Telefon: +36 (66) 386094
Fax: +36 (66) 386094
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
5540 Szarvas, Kossuth Lajos utca 19.

Alföldvíz Zrt.
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66) 523-200
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Hulladék újrahasznosítása
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Főtevékenység)

Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Nem veszélyes hulladék kezelése,
ártalmatlanítása.

Alföldvíz Zrt.
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (Főtevékenység)

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Hamza Zoltán ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Képviselő: Hamza Zoltán

Alföldvíz Zrt.
Vezérigazgató: dr. Csák Gyula

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

5.340.000.-Ft üzletrész

Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

302.221.-Ft üzletrész

Alföldvíz Zrt.
10 db, egyenként 14.000 ft-os értékpapír, értéke: 140.000.-Ft

1.4. Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Kondorosért Alapítvány
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

Pádár Erika alapítványi elnök

Máté Istvánné alapítványi tag

Hunya Zita alapítványi tag

Varga András alapítványi tag

Kasnyik Gábor alapítványi tag

1.5. Lapok

Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Nullszéria

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)  
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Varjú Nikoletta, Bankó-Miskó Anett

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Békés Megyei Kormányhivatal

Kormánymegbízott: Gajda Róbert

Főigazgató: Petróczki Zoltán Gábor

Igazgató: dr. Lukácsi Krisztina

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Tel.: (66)622-000 Fax:(66)622-001

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap címe: www.bekeskh.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Tel.: +36-66-622-000
Fax: +36-66-622-001
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.bekeskh.hu

 1.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

Dércy Ferenc Könyvtár

Többsincs Óvoda és Bőlcsöde

TESZI

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Dércy Ferenc Könyvtár

http://tobbsincs.hu/

TESZI

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXX törvény:

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet:

az adatvédelmi és biztonsági szabályzat:

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Kondoros Város Önkormányzata nem országos illetékességű szerv
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Kondoros Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése:

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése Nyomtatványok
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe Kondoros város közigazgatási területe
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

Nyomtatványok

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Nyomtatványok

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Nyomtatványok

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Ügyfélfogadás:
hétfő: 8.00-16.30 óráig
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda:8.00-16.30 óráig
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8.00-12.00 óráig

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

Nyomtatványok

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

Nyomtatványok

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás elektronikus program nincs
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nyomtatványok

2.3. Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

- Temetkezési szolgáltatás

- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése.

- Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

- Víziközmű-szolgáltatás: közműves ivóvízellátás

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

- Temetkezési szolgáltatás:
köztemetők kialakítása, fenntartása, üzemeltetésükről való gondoskodás

- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése):
az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtése, továbbá az elszállítást végző közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítása,

- Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék, az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék gyűjtésére, átvételére, elszállítására, kezelésére vonatkozó közszolgáltatás

- Víziközmű-szolgáltatás: közműves ivóvízellátás (szolgáltató:
A víziközmű-szolgáltatás ellátásának biztosításáról való gondoskodás magában foglalja a közműves ivóvízellátást, kezelést, melyet a víziközmű szolgáltató biztosít a felhasználó részére közüzemi jogviszony keretében

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás a közszolgáltatások korlátozás nélkül igénybe vehetők a közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezetekhez történő bejelentéssel
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  begyűjtése
Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(III.28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

- Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 47/A.§ (1) bekezdése, 47/B.§ (1) bekezdése, 2013. július 1-től-2014. december 31-ig 91.§-a, illetve Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/214.(III.28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról: 

- Víziközmű-szolgáltatás: közműves ivóvízellátás
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 65.§ (1) bekezdése 74.§ (2) bekezdés 3. pontja 76.§ (1) bekezdése

- Temetkezési szolgáltatás
A közszolgáltatást szabályozó jogszabály, határozat, szerződés:
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény,145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról,

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(II.16.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

 2.4. A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Kondoros Város Önkormányzatnak saját fenntartású adatbázisa, nyilvántartása nincs
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

egyéb közérdekű adatok

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

nyilvános

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei nincs ilyen költség

2.5. Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Kondoros - Kisvárosi séták
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Kondoros történelme, várossá válása, az elmúlt másfél évtized fejlesztései, beruházásai helyet kaptak a kiadványban
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal pénztára 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Körös-menti Turisztikai és Kulturális Egyesület
5540 Szarvas, Szabadság u. 32.

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye bruttó: 2213 Ft/darab

2.6. Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.20.) önkormányzati rendelet 15.§-17.§
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.20.) önkormányzati rendelet 32. §
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.20.) önkormányzati rendelet 24.§-26.§
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

Jegyzőkönyvek 2014

Jegyzőkönyvek 2015

 

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

2015. évi munkaterv

A Képviselő-testület és bizottsága nyílt ülései korlátozás nélkül látogathatók.

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje A Képviselő-testület nyílt üléseiről videófelvétel készül. A felvétel az ülést követően kétszeri alkalommal a Kondorosi Kábeltelevízió adásában megtekinthető.
8. A testületi szerv üléseinek napirendje

Meghívók, előterjesztések 2014

Meghívók, előterjesztések 2015

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Határozatok 2014

Határozatok 2015

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

 

Határozatok 2014

Határozatok 2015

Rendeletek

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

Jegyzőkönyvek 2014

Jegyzőkönyvek 2015

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

Jegyzőkönyvek 2014

Jegyzőkönyvek 2015 

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok jelenleg nincs közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepció, tervezet
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota Lásd 4. pont
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Meghívók, előterjesztések 2014

Meghívók, előterjesztések 2015

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól Lásd. 4. pont

2.8. Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk http://kondoros.hu/

 2.9. Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Hírek

2.10. Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt nyújthat be.

Az igénylő a közérdekű adat megismerése iránti igényét írásban benyújthatja az általa írt igénylés formájában A benyújtott igényeket az igényelt adatokat kezelő szervezeti egység adatfelelőse teljesíti. Amennyiben az igény nem az annak teljesítésére illetékes szervezeti egységhez érkezik be, akkor az igényt a szervezetvezetőhöz érkeztetésre és szignálásra kell továbbítani. A jegyző a beérkezett igénybejelentő lap alapján kijelöli az adatszolgáltatásra köteles szervezeti egységet.

A szóban benyújtott igényről az adatszolgáltatásra köteles szervezeti egység jegyzőkönyvet készít, majd a jegyzőkönyv alapján, a kérelem felülvizsgálata után teljesíti az adatszolgáltatást.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igényeket elektronikus úton a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre lehet benyújtani. A szervezet bármely más e-mail címére érkezett igényt Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kell azonnal továbbítani. Az igényeket a titkárság kinyomtatja, majd továbbítja a jegyző részére, aki kijelöli az adatszolgáltatásra köteles szervezeti egységet.

A kérelmező igénylésében köteles az általa igényelt közérdekű adatot (adatokat) egyértelműen és konkrétan megjelölni.

A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek a szervezet az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

A szervezet a közérdekű adatot tartalmazó adatbázisról történő másolat készítéséért – legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült mértékig terjedően – költségtérítést állapít meg.

A fizetendő költségtérítés összegét az igénylő kérésére előre közölni kell. A nagyobb terjedelmű – a 20 ív A/4 oldalt elérő vagy azt meghaladó oldalszámú – másolat esetén a költségtérítés előre történő közlése nem mellőzhető.

Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben az aránytalan költséggel nem jár – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban, vagy – amennyiben az igény elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton értesíteni kell az igénylőt.

A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű az igényét anyanyelvén, vagy az általa értett más nyelven fogalmazta meg, amennyiben az igénylő nyilatkozatában vállalja a fordítással járó többletköltségek viselését.

Jogorvoslat a közérdekű adatok teljesítésével kapcsolatban:

Ha a szervezet a közérdekű adatra vonatkozó igényt nem teljesíti, az igénylő az Isztv. 31.§-ban foglalt eljárási rendnek megfelelően – az elutasítás kézhezvételét követő 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát a Hivatal köteles bizonyítani.

A fenti rendelkezések nem alkalmazhatók a közhitelű nyilvántartásból történő – külön törvényben szabályozott – adatszolgáltatásra.

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Kondorosi Közös Önkormányzat Igazgatási Osztály
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

5553. Kondoros, Hősök tere 4-5.
T.:66/589-300, Fax: 66/589-302, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Szebegyinszki Pálné aljegyző
5.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Közérdekű adatigénylés hiánya miatt nincs
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Jelenleg nincs ilyen szerződés
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Jelenleg nincs ilyen szerződés

 2.11. Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista Kondoros Város Önkormányzatának különös közzétételi listája nincs
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista Kondoros Város Önkormányzatának különös közzétételi listája nincs

III. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Belső ellenőrzési jelentés 2014. március 18.

Belső ellenőrzési jelentés 2014. szeptember 4.

Belső ellenőrzési jelentés 2014. november 18.

Ellenőrzési beszámoló 2014. évi

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai ÁSZ vizsgálat jelenleg nincs

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1.A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Jelenleg nincs

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntések összefoglaló adatai:

2012

2013

2014

Önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntések összefoglaló adatai:

2012

2013

2014

Iktatott ügyiratok:

2012

2013

2014-1

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés:

2014 I. negyedév

2014 II. negyedév

2014 III. negyedév

2014 IV. negyedév

 3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Kondoros Város Önkormányzat költségvetése:

2013

2014

2015

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Szerkesztés alatt!

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

Beszámoló Kondoros Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről

3.3. Működés

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

foglakoztatottak száma közfoglalkoztatás nélkül: 5 fő

éves illetmény: 5.654.250.- Ft +járulék

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

éves illetmény: 5.384.724.- Ft + járulék

nem rendszeres juttatása: 147.000.- Ft

költségtérítése: 807.708.- Ft

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve nincs

II. Közzétételi egység: Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve szerkesztés alatt
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja szerkesztés alatt
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege szerkesztés alatt
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye szerkesztés alatt

III. Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Az Önkormányzat nettó 5 millió Ft feletti értékű közérdekű szerződéseiAz Önkormányzat nettó 5 millió Ft feletti értékű közérdekű szerződései

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Kondoros Város Önkormányzatának koncessziós szerződése nincs

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Önkormányzat által nyújtott támogatások

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések:

2013

2014

2015

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Éves statisztikák

Közbeszerzési tervek

Közbeszerzési szabályzat

Elérhetőségek

Kondoros Varos Onkormanyzata

Kondoros Város Önkormányzata

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Tel: 66/589-300 
Fax 66/589-302
E-mail: polhi@kondoros.hu

Ügyfélfogadás

H: 8.00 - 12.00, 12:30 - 16:00
K: nincs ügyfélfogadás
Sz: 8.00 - 12.00, 12:30 - 16:00
Cs: nincs ügyfélfogadás
P: 8.00 - 12:00

viz banner

uszt logo rgb

kiksz-logo-final

Energia kozpont logo

darfu logo

vati logo

korosvolgyihrt

szennyviz logo

Copyright © 2020 Kondoros Város Önkormányzata.

Minden jog fenntartva.