Önkormányzat

valasztas2022

Közadatkereső logó

Kormányhivatal

Békés Megyei Kormányhivatal

Magyar Államkincstár

EMMI

BGA

Petőfi István Művészeti Iskola komplex energetikai fejlesztés

szechenyi 2020 ASP

szechenyi 2020

 mak

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája

 • Magyarország Alaptörvénye
 • 2011.évi CLXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról
 • 2011.évi CXCIX .tv. a közszolgálati tisztviselőkről
 • 2012.évi I .tv. a munka törvénykönyvéről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1992.évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2000.évi C. törvény a számvitelről
 • 2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 368/2011(XII.31.) kormányrendelet az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 1990.évi c. törvény a helyi adókról
 • 1993.évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
 • 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 • 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 2012. évi CLXXXV. törvénya hulladékról
 • 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
 • 1999. évi LXIII. Törvény a közterület-felügyeletről

Elérhetőségek

Kondoros Varos Onkormanyzata

Kondoros Város Önkormányzata

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Tel: 66/589-300
  66/589-310
Fax: 66/589-302
E-mail: polhi@kondoros.hu

Ügyfélfogadás

H: 8.00 - 12.00, 12:30 - 16:00
K: nincs ügyfélfogadás
Sz: 8.00 - 12.00, 12:30 - 16:00
Cs: nincs ügyfélfogadás
P: 8.00 - 12:00

viz banner

uszt logo rgb

kiksz-logo-final

Energia kozpont logo

darfu logo

vati logo

korosvolgyihrt

szennyviz logo

Copyright © 2020 Kondoros Város Önkormányzata.

Minden jog fenntartva.