Elérhetőségek

Kondoros Város Önkormányzata
Kondoros Város Önkormányzata:

 

5553 Kondoros,
Hősök tere 4-5.

 

Tel:  66/589-300
Fax: 66/589-302

 

E-mail: 
polhi@kondorosiktv.hu

 Tájékoztató

   Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Magyarországon 2005 óta létezik, budapesti székhelyű, országos hatáskörű autonóm közigazgatási szerv, amelyet speciális feladatokkal ruház fel a diszkrimináció elleni küzdelemben az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény. A hatóság a törvény 8.§-ban meghatározott ún. védett tulajdonságokkal (pl. nemzeti-etnikai kisebbséghez tartozás, bőrszín, fogyatékosság, nemi hovatartozás, életkor, anyaság, apaság, politikai vagy más vélemény, foglalkoztatási viszony részmunkaidős jellege, érdekképviselethez tartozás, stb.) összefüggésben megvalósuló diszkriminációs ügyekben járhat el, illetve a foglalkoztatás, az oktatás, valamint más köz- és magánszolgáltatások nyújtása során elkövetett hátrányos megkülönböztetés esetén hatósági vizsgálatot folytathat. 

    Az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak területi szervei nincsenek, ezért 2009-ben az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a TÁMOP 5.5.5. projekt keretében referensi ügyfélszolgálati rendszert alakítottak ki annak érdekében, hogy a diszkrimináció potenciális áldozatai naprakész, pontos információkhoz és szükség esetén személyesen is közvetlenül elérhető segítséghez és támogatáshoz juthassanak döntéseik meghozatalához, jogaik érvényre juttatásához. A referensi hálózat munkatársai ügyvédek, akik az ország minden megyéjében heti rendszerességgel állandó ügyfélfogadást tartanak és havonta legalább egyszer a megye valamelyik kistérségét is felkeresik. 
    Nálunk, Békés megyében diszkriminációs ügyben tanácsot kérni vagy panaszt előterjeszteni minden hónap első pénteki napján 9 és 13 óra között BÉKÉSCSABÁN, a Csabagyöngye Kulturális Központ Esély Irodájában (5600 Békéscsaba, Széchenyi u.4.IV.em.), illetve általában a hónap többi pénteki napján 8 és 12 óra között GYULÁN, a Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatán (5700 Gyula, Kossuth utca 2.) tartott rendszeres EBH-referensi ügyfélfogadáson lehetséges, továbbá most, 2013. június hó 14. napján 8 és 12 óra között KONDOROSON, a Polgármesteri Hivatalba szervezett kistérségi ügyfélfogadáson is lehetséges. (Természetesen közvetlenül is fordulhat a panaszos az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, cím: 1024 Budapest, Margit krt.85.) 
    Felhívom a figyelmet a világháló www.egyenlobanasmod.hu címén elérhető hatósági honlapra is, ahol hasznos információkat találhatnak mind a diszkrimináció áldozatai, mind pedig a téma iránt érdeklődő szakemberek.

Tisztelettel:

Dr. Csűri Gábor ügyvéd 
Békés megyei egyenlő bánásmód referens

Tájékoztató plakát

Copyright © 2014 Kondoros Város Önkormányzata.

Minden jog fenntartva.