energiahatekony onkormanyzat

Közadatkereső logó

Kormányhivatal

Békés Megyei Kormányhivatal

Magyar Államkincstár

EMMI

BGA

Petőfi István Művészeti Iskola komplex energetikai fejlesztés

szechenyi 2020 ASP

szechenyi 2020

 mak

TOP Plusz logo

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül Magyarország tovább fejleszti az óvodaköteles korú kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító óvodai ellátási formák kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

Magyarországon a hároméves kortól kötelező óvodai nevelésben való részvétel egyrészt a 3 éves gyermekek mielőbbi napközbeni intézményes nevelését, másrészt a családok életminőségének, a szülők munkába való visszatéréséknek segítését szolgálja.

A színvonalasan működő köznevelési intézmények csökkentik a társadalmi különbséget és mindenkinek egyenlő esélyt teremtenek.

Ennek az összetett feladatnak az első lépcsőjét az óvoda adja, ahol 3 és 6 éves kor között jelentősen fejlődnek azok a kompetenciák, amelyek a gyermekek későbbi iskolai teljesítményét, szocializációját, személyiségfejlődését megalapozzák. Kiemelt jelentőségű az óvodák szerepe a hátránycsökkentő és tehetséggondozó folyamatokban.

A 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésben való részvétel miatt növekvő létszámban óvodai nevelésbe kerülő gyermekek hatékony és színvonalas óvodai neveléséhez elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra kialakítása. A szolgáltatások minőségében és a rendelkezésre álló infrastruktúrában is vannak jelentős területi különbségek, melyek szükségessé teszik a fejlesztési források biztosítását e különbségek felszámolására.

A fejlesztés tárgyát képező Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde fenntartója a Kondoros- Kardos Intézményfenntartó Társulás, a fenntartó hozzájárult a projekt benyújtásához és megvalósításához. Az Önkormányzat a gyermekjóléti, köznevelési, szociális, egészségügyi, sport és kulturális területen nyújt szolgáltatást a város és térsége lakosságának.

                A jelenlegi helyzet ismertetése

A TOP_Plusz-3.3.1-21 kódjelű „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című felhívásban 199 999 998 millió Ft összegű támogatásban részesült.

Az ingatlan Kondoros településen Csabai út 25. szám alatt helyezkedik el.

A fejlesztés eredményeképpen óvoda fejlesztése valósul meg.

A tervezett fejlesztések és azok várható eredményeinek bemutatása:

A projektben kapacitásbővítést nem terveznek, a meglévő férőhelyek fejlesztésével kívánják javítani az óvodai és bölcsődei feladat ellátást. A jelenlegi 6 csoportszoba 2 épületben helyezkedik el, a csoportszobák méretei eltérőek, többségük szűkös. A tervezett beruházás: az egyik óvodaépület további megvásárlandó ingatlannal, rajta elhelyezkedő épülettel történő bővítése, így az alapterület növelése.  A megnövekedett alapterületnek köszönhetően a 6 csoportszoba 2 épületben, megfelelő alapterülettel és további fejlesztő helyiségekkel kiegészülve szolgálhatják az óvodai ellátás igényeit.

A támogatással megvalósuló fejlesztéssel erősíteni kívánják az esélyegyenlőség elvét, szem előtt tartva a nevelés-oktatás minőségében meglévő területi különbségek csökkentését, az egészséges intézményi környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek kialakításával kívánjuk biztosítani a minőségi neveléshez való hozzáférést.

Elérhetőségek

Kondoros Varos Onkormanyzata

Kondoros Város Önkormányzata

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Tel: 66/589-300
  66/589-310
Fax: 66/589-302
E-mail: polhi@kondoros.hu

Ügyfélfogadás

H: 8.00 - 12.00, 12:30 - 16:00
K: nincs ügyfélfogadás
Sz: 8.00 - 12.00, 12:30 - 16:00
Cs: nincs ügyfélfogadás
P: 8.00 - 12:00

viz banner

uszt logo rgb

kiksz-logo-final

Energia kozpont logo

darfu logo

vati logo

korosvolgyihrt

szennyviz logo

Copyright © 2020 Kondoros Város Önkormányzata.

Minden jog fenntartva.