Közadatkereső logó

Kormányhivatal

Békés Megyei Kormányhivatal

Magyar Államkincstár

EMMI

BGA

Petőfi István Művészeti Iskola komplex energetikai fejlesztés

szechenyi 2020 ASP

szechenyi 2020

 mak

Kondorosi Város Önkormányzata pályázatot hirdet Szociális asszisztens munkakör betöltésére.

A megbízási jogviszony időtartama:

határozott idejű, 34 hónapig tartó megbízási jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő

A munkakör az alábbi végzettségekkel tölthető be:

 • szociális asszisztens
 • pedagógiai asszisztens
 • gyógypedagógus asszisztens
 • mentálhigiénés asszisztens
 • szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
 • szociális segítő
 • szociokulturális animátor
 • foglalkoztatás szervező
 • pedagógiai és családsegítő munkatárs
 • ifjúságsegítő

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • B kategóriás vezetői engedély
 • Felsőfokú végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, valamint az egyéb képzettséget igazoló okiratok hiteles másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • Szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkaügyi okmányok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 08.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Paulik Tamás nyújt, a 66/589-324 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kondorosi Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Szociális asszisztens
 • Személyesen: Kondorosi Város Önkormányzata, Békés megye, 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Szóbeli meghallgatást követően a nyertes pályázó kinevezéséről Kondoros Város Polgármestere dönt, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja. A kiírásnak (tartalmi és formai szempontból) nem megfelelő pályázatok további értékelésre nem kerülnek, azt a pályázó részére visszaküldjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 11.

Elérhetőségek

Kondoros Varos Onkormanyzata

Kondoros Város Önkormányzata

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Tel: 66/589-300 
Fax 66/589-302
E-mail: polhi@kondoros.hu

Ügyfélfogadás

H: 8.00 - 12.00, 12:30 - 16:00
K: nincs ügyfélfogadás
Sz: 8.00 - 12.00, 12:30 - 16:00
Cs: nincs ügyfélfogadás
P: 8.00 - 12:00

viz banner

uszt logo rgb

kiksz-logo-final

Energia kozpont logo

darfu logo

vati logo

korosvolgyihrt

szennyviz logo

Copyright © 2020 Kondoros Város Önkormányzata.

Minden jog fenntartva.