energiahatekony onkormanyzat

Közadatkereső logó

Kormányhivatal

Békés Megyei Kormányhivatal

Magyar Államkincstár

EMMI

BGA

Petőfi István Művészeti Iskola komplex energetikai fejlesztés

szechenyi 2020 ASP

szechenyi 2020

 mak

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

 

2023. június 26. napjától – 2023. július 2. napjáig (hétfőtől - vasárnapig) a

Dévaványai, Gyomaendrődi, Gyulai, Kondorosi, Kunágotai, Mezőhegyesi, Orosházi, Szeghalmi, Vésztői hulladékudvarok

ZÁRVA tartanak.

A gyűjtőudvarok 2023. július 3. - tól az alábbi rend szerint tartanak nyitva.

hulladekudvarok nyitvatartasa

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2023. május 25. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2023. május 26-27. napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

szunyogok elleni vedekezes

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft, mint Kondoros város vízi közműveinek üzemeltetője az alábbi tájékoztatást adja felhasználóinak (fogyasztóinak):

Az utóbbi időszakban nagyon megnövekedett a városi szennyvízhálózaton és a szennyvízátemelőkön a dugulások száma. A dugulások elhárításának nagyon magas a költsége. A csatornatisztító gépjárműnek és berendezésnek jelentős óradíja van, ezen kívül a gyakori hibák kijavítása sokszor munkaidőn túli munkavégzést is igényel, ami szintén komoly többletköltséget jelent az üzemeltetésben.

Megvizsgálva a hibák, dugulások okait - a csatornát közvetlenül üzemeltető szakembereink elmondása alapján – azok az esetek többségében emberi tényezőkre vezethetők vissza. Sajnos az ingatlanokból a szennyvízrendszerbe bebocsájtott szennyvizek olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek alapvetően nem a kommunális szennyvízre jellemzőek. Ezek a nem szennyvízre jellemző anyagok (különböző kisebb-nagyobb szilárd tárgyak, állati eredetű csontok, belsőségek) csak úgy kerülhetnek a rendszerbe, hogy aki meg akar szabadulni tőlük, az beledobja a csatornába. Ha ez hibát okoz a rendszerünkben, a fent leírtak alapján többletköltség jelentkezik az üzemeltetésben.

A jogszabályok alapján szigorúan tilos a csatornába juttatni darabos szennyeződéseket. Bármilyen eredetű fa, kő, csont, műanyag háztartási eszköz, műanyag és üvegpalack, építési törmelék, homok, kavics, stb. Vízben nem oldható egészségügyi anyagokat (vatta, tampon, egyes WC papírok stb.), egyéb háztartási hulladékokat (textil, növény, gyümölcsmag, szárnyasok tollazata, szőr, stb.). A csatornahálózat nem alkalmas szilárd hulladékok eltüntetésére. Ezek elzárják a víz útját, dugulást okozva. Tönkreteszik a szennyvízátemelőkben a szivattyúkat, csatorna kiöntést okozhatnak.

Ezenkívül szintén szigorúan tilos a csatornába juttatni mérgeket, gyógyszereket, vegyi anyagokat, tűzveszélyes anyagokat, melyek lebomlásuk esetén tűzveszélyesekké, akár robbanásveszélyessé válhatnak. Továbbá tilos olyan szennyezőanyag-tartalmú szennyvíz bevezetése, amely a dolgozóink egészségét veszélyezteti, vagy a műveinkben az üzemszerű működést akadályozza, vagy üzemzavart okoz, illetve a tisztítóműből kikerülő tisztított szennyvíz környezetkárosodást okoz.

Társaságunk a továbbiakban, amennyiben bizonyíthatóan megállapításra kerül, hogy a lakosság által idegen anyag belekerül a csatornába és emiatt történik ilyen jellegű hiba a szennyvízrendszeren, az abból származó többletköltséget az érintett felhasználóknak leszámlázza, ill. azokkal megfizetteti.

Kérjük a Tisztelt lakosokat, hogy a szennyvízrendszerünkbe ne juttassanak a kommunális szennyvízen kívül semmilyen más anyagot. Nem az a szándékunk, hogy fizettessünk, hanem az, hogy a rendszerünket biztonságosan, folyamatosan és a lehető legkisebb költséggel üzemeltethessük a lakosság megelégedésére.

GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT

 Helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről

 Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az adózók 2023. január 1-jétől a helyi iparűzési adóelőleget és helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet alapján.

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség – elsősorban az említett cégek számára – megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-jétől kezdve már nemcsak forintban, hanem amerikai dollárban vagy euróban is be lehet fizetni.

A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető lesz.

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettséget a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

Kondoros Város Önkormányzata fentiekben említett számlájának adatai:

Önkormányzat neve: Kondoros Város Önkormányzata

Számla száma: 53700072-16045529

Számla IBAN száma: HU05 5370 0072 1604 5529 0000 0000

A deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA (=Single Euro Payment Area, azaz Egységes Euró Fizetési Övezet) átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollárösszegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként.

A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani, mint az adófizetési kötelezettség esedékességének a napja.

Az önkormányzati adóhatóság az adószámlán nyilvántartott adatokról előállított kivonaton, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamok az az elszámolt forintösszeget.

Kondoros, 2023. április 26.

Tájékoztatás Gondosóra programról

Magyarország Kormánya 2022-ben elindította a Gondosóra programot.

A 65 éven felüli állampolgároknak alanyi jogon járó program, amelyben a csuklóra rögzíthető, vagy nyakba akasztható Gondosórához a nap 24 órájában elérhető diszpécserszolgálat  tartozik.

Bővebb információról a www.gondosora.hu oldalon vagy a 061445-0080 telefonszámon értesülhetnek.

Belügyminisztérium

Elérhetőségek

Kondoros Varos Onkormanyzata

Kondoros Város Önkormányzata

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Tel: 66/589-300
  66/589-310
Fax: 66/589-302
E-mail: polhi@kondoros.hu

Ügyfélfogadás

H: 8.00 - 12.00, 12:30 - 16:00
K: nincs ügyfélfogadás
Sz: 8.00 - 12.00, 12:30 - 16:00
Cs: nincs ügyfélfogadás
P: 8.00 - 12:00

viz banner

uszt logo rgb

kiksz-logo-final

Energia kozpont logo

darfu logo

vati logo

korosvolgyihrt

szennyviz logo

gog

Copyright © 2020 Kondoros Város Önkormányzata.

Minden jog fenntartva.