energiahatekony onkormanyzat

Közadatkereső logó

Kormányhivatal

Békés Megyei Kormányhivatal

Magyar Államkincstár

EMMI

BGA

Petőfi István Művészeti Iskola komplex energetikai fejlesztés

szechenyi 2020 ASP

szechenyi 2020

 mak

HŐSÉGRIADÓ!

Az Országos Meteorológia Szolgálat előrejelzési adatai, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlásait figyelembe véve az országos tisztifőorvos

 a kiadott III. fokú hőségriasztást az ország egész területére vonatkozóan

2022. augusztus 04-én (csütörtök) 00.00 órától 2022. augusztus 06-án (szombat) 24.00 óráig

III. fokú hőségriasztást adott ki az országos tisztifőorvos.

 

Az előrejelzési adatok változás esetén a szükségessé váló hosszabbításról újabb tájékoztatás kerül megküldésre, ennek hiányában a riasztás 2022. augusztus 6-án (szombat) 24.00 órakor automatikusan érvényét veszti.

 

FELHÍVÁS

KONDOROS VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EBÖSSZEÍRÁSRA

2022. év

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Kondoros Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Kondoros területén 2022. augusztus 1. napjától 2022. szeptember 30. napjáig terjedő időszakban Kondoros város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik!

Az ebtartónak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adat-tartalmú adatlapot „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos, ebtartó kötelessége.

Az ebösszeíró adatlap 2022. augusztus 01. napjától kezdődően folyamatosan beszerezhető a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal (5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. szám) a portáján, vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról (kondoros.hu –főoldal-hírek).

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás hivatali munkaidőben a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Osztályán (hétfő,szerda, 8.00-12.00 12:30-16.00, péntek: 8.00-12.00), a 66/589-308 telefonszámon kérhető.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

 • postai úton: Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal, 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. szám alatti címre küldve, illetve a hivatal bejáratánál elhelyezett postaládába bedobva,
 • elektronikusan az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre továbbítva,
 • személyesen a Polgármesteri Hivatal portáján elhelyezett dobozba bedobva.

Felhívom az ebtulajdonos(ok), ebtartó(k) figyelmét arra, hogy a korábbi ebösszeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Az ebösszeíró adatlapok leadási határideje: 2022. szeptember 30.

Felhívom továbbá az ebtulajdonos(ok), ebtartó(k) figyelmét, hogy:

 • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése alapján a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjen a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
 • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
 • Az ebtulajdonosok, ebtartók az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat – a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül – írásban bejelenteni. Az ebtartásban bekövetkezett változás (az eb elveszett, elhullott, más ebtartartóhoz került) bejelentésére szolgáló változás bejelentő adatlap, valamint az új eb tartásának bejelentésére szolgáló adatlap folyamatosan letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.kondoros.hu), valamint a Polgármesteri Hivatal portáján átvehető.
 • Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizhetik.
 • Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye – az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján – minimum 75.000.- Ft pénzbírság lehet.

Együttműködését köszönöm!

Dr. Szebegyinszki Attila sk
jegyző

HŐSÉGRIADÓ!

Az Országos Meteorológia Szolgálat előrejelzési adatai, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlásait figyelembe véve az ország egész területére

 III. fokú hőségriasztást 2022. július 24-én (vasárnap) 00.00 órától kezdődően 2022. július 26-án (kedd) 24.00 óráig meghosszabbította

 

Az előrejelzési adatok változás esetén a szükségessé váló hosszabbításról újabb tájékoztatás kerül megküldésre, ennek hiányában a riasztás 2022. július 26-án (kedd) 24.00 órakor automatikusan érvényét veszti.

HŐSÉGRIADÓ!

Az Országos Meteorológia Szolgálat előrejelzési adatai, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlásait figyelembe véve

az ország egész területére vonatkozóan

III. fokú hőségriasztást 2022. július 20-án (szerda) 00.00 órától kezdődően

2022. július 23-án (szombat) 24.00 óráig adott ki az országos tisztifőorvos.

 

Az előrejelzési adatok változás esetén a szükségessé váló hosszabbításról újabb tájékoztatás kerül megküldésre,

ennek hiányában a riasztás 2022. július 23-án (szombat) 24.00 órakor automatikusan érvényét veszti.

nepszamlalas 2022

2022. évben tizenhatodik alkalommal kerül sor népszámlálásra, melynek célja, hogy pontos és részletes képet kapjunk Magyarország népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, foglalkoztatottságáról, élet- és lakáskörülményeiről. Ezek az információk szükségesek a mindannyiunk életét befolyásoló gazdasági, társadalmi döntések előkészítéséhez, a helyi fejlesztések tervezéséhez és a tudományos kutatásokhoz.

A népszámláláson való részvétel a törvényi rendelkezések alapján kötelező.

A népszámlálás lebonyolításához számláló biztosok jelentkezését várja a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal.

A népszámlálás 2022. október 1. és november 28. között kerül végrehajtásra, amely három időszakra tagolódik:

1. időszak: 2022. október 1. és 2022. október 16. között az internetes önkitöltési időszakban az adatszolgáltatók kizárólag interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket;

2. időszak: 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ebben az időszakban az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető;

3. időszak: 2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor a pótösszeírási időszakra. Ebben az időszakban már csak azon személyek összeírására kerülhet sor, akik a számlálóbiztosok általi interjú keretében sem teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket. Ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek kell jelentkezniük a helyi népszámlálási felelősnél, azaz a jegyzőnél, akinek gondoskodnia kell ezen személyek összeírásáról is.

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok látják el, feladatuk a körzet bejárása, a körzethez tartozó internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek  felkeresése, az adatfelvétel lebonyolítása, a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele, folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.

A számlálóbiztosnak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • legalább középfokú végzettség,
 • magabiztos alapvető számítógépes ismeretek (tablet kezeléséhez),
 • jó fellépés, beszédkészség, kapcsolatteremtő képesség,
 • konfliktuskezelő készség, motiváltság, precizitás, lelkiismeretesség,
 • megfelelő helyismeret, tájékozódási, térképkezelési készség,
 • titoktartás,
 • vállalja a felkészülés során az új ismeretek önálló elsajátítását és a vizsgázást,
 • a felkészüléshez rendelkezik saját eszközzel (PC, laptop, tablet) és interneteléréssel,
 • a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekében rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail címmel,
 • kizárólagosság: vállalja, hogy az adatfelvétel ideje alatt a KSH-n kívül más szervezet vagy személy részére az érintett címek és személyek esetében adatgyűjtést, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenységet nem végez, illetve a sajtónak csak a KSH előzetes engedélyével nyilatkozhat;
 • fizikai erőnlét, terhelhetőség,
 • empátia,
 • tudomásul veszi, hogy személyes adatait a KSH az általa működtetett informatikai rendszerben rögzíti és a Call Centerbe érkező megkeresés esetén az érintett adatszolgáltatónak megadja;
 • nemzetiségi területen az adott nemzetiség nyelvének ismerete.

Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet.

A számlálóbiztosok kiválasztása a helyi népszámlálási felelős, azaz a jegyző feladata. A számlálóbiztosok kiválasztását követően, elektronikus oktatási rendszerben (e-learning) történő egyéni felkészülést követően tett sikeres vizsga után történik meg a szerződéskötés a számlálóbiztosi feladatok ellátására.

Aki úgy érzi, hogy a felsorolt feltételeknek megfelel és számlálóbiztosnak jelentkezne, kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lapot kérje a titkárságon, töltse ki, és adja le.

A számlálóbiztosok díjazásban részesülnek a 362/2020. (VII.23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján.

A népszámlálás során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel. Azok összesített formában kerülnek nyilvánosságra, semmilyen módon nem összeköthetők a válaszadók személyével.

dr. Szebegyinszki Attila
jegyző, népszámlálási felelős

HŐSÉGRIADÓ!

Az Országos Meteorológia Szolgálat előrejelzési adatai, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlásait figyelembe véve az országos tisztifőorvos

 a kiadott III. fokú hőségriasztást az ország egész területére vonatkozóan

2022. július 4-én (hétfő) 24.00 óráig meghosszabbította.

Az előrejelzési adatok változás esetén a szükségessé váló hosszabbításról újabb tájékoztatás kerül megküldésre, ennek hiányában a riasztás 2022. július 4-én (hétfő) 24.00 órakor automatikusan érvényét veszti.

Elérhetőségek

Kondoros Varos Onkormanyzata

Kondoros Város Önkormányzata

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Tel: 66/589-300
  66/589-310
Fax: 66/589-302
E-mail: polhi@kondoros.hu

Ügyfélfogadás

H: 8.00 - 12.00, 12:30 - 16:00
K: nincs ügyfélfogadás
Sz: 8.00 - 12.00, 12:30 - 16:00
Cs: nincs ügyfélfogadás
P: 8.00 - 12:00

viz banner

uszt logo rgb

kiksz-logo-final

Energia kozpont logo

darfu logo

vati logo

korosvolgyihrt

szennyviz logo

gog

Copyright © 2020 Kondoros Város Önkormányzata.

Minden jog fenntartva.