energiahatekony onkormanyzat

Közadatkereső logó

Kormányhivatal

Békés Megyei Kormányhivatal

Magyar Államkincstár

EMMI

BGA

Petőfi István Művészeti Iskola komplex energetikai fejlesztés

szechenyi 2020 ASP

szechenyi 2020

 mak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Kondoros Város Önkormányzata 2018 júniusában a TOP-1.1.3-16 „Helyi gazdaságfejlesztés” c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 187.006.422 Ft.

Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

A megvalósítás helyszíne: 5553 Kondoros, Csabai utca 11. (2039 hrsz.); Hősök tér (2044 hrsz.) és a 1056., 1057., valamint a 2069. helyrajzi számokon.

A projekt megvalósításának időtartama: 2018.09.01- 2021.01.28.

A projekt Európai Uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt célja komplex, fedett és rendezett piaci infrastruktúra kialakítása, tekintettel arra, hogy Kondoros városában a jelenlegi piaci árusítóhely infrastruktúrája elavult, rendezetlen, a kor követelményeinek nem felel meg. A pályázattal az önkormányzat támogatja a helyi gazdaság fejlesztését a helyi gazdák, gazdálkodók piacra jutásán keresztül mindamellett, hogy megoldja a településen a piaci árusítóhely hiányának problémáját, illetve az ezek által okozott negatív hatásokat.  A beruházást követően biztosított lesz a helyi termelők, helyi piacra jutása.

A projekt bemutatása: A tervezési terület Kondoros város belterületén, a település központi részén, a 44-es számú főút mellett a Csabai úton található 2039, 2044, 1056, 1057, 2069. hrsz.-ú. ingatlanok mellett valósul meg. A 2039 és 2040-es hrszú ingatlanokat megvásárolta a pályázó és egyesítette 2040. hrsz.-on. Ezen az ingatlanon kerül kiépítésre az új piac területe. A 2044-es hrszú ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdona, itt kerül kiépítésre a parkoló, amely kiegészítésre kerül az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítésével is (a felhívás szerinti „B” típusú (normál) töltőberendezéssel lesz felszerelve). További megvalósítási helyszínek: 1056., 1057. és 2069. hrsz.-ek.

A terv célja olyan korszerű piac létrehozása, mely funkcionálisan és városképileg is megfelel a város fejlesztési koncepciójának. Meg kell oldani az új piac épület kialakult településszerkezetbe történő szerves integrálását. A piac környezetében „városi tér” kialakítása közterületi kapcsolatokkal, zöldfelületekkel, a piac funkciójából adódó gépjármű forgalom, rakodás, parkolás megoldása.

A településen működő, önkormányzati tulajdonú szolgáltatók közül fogja egy társulás végezni majd a kialakított piaci infrastruktúra üzemeltetését is, megvalósítást követően, annak érdekében, hogy a létrehozott ingatlan a lehető leghatékonyabban legyen üzemeltetve, fenntartva.

Az előzetes igényfelmérés és piackutatás alapján a fejlesztést a településen és a térségben tevékenykedő egyesületek, valamint a szomszédos települések gazdálkodói, kistermelői is támogatják. A fejlesztési elképzelés nagymértékben támogatja Kondoros Város azon hosszú távú elképzelését, miszerint egy az üzleti, az állami, a non-profit szféra és Kondoros lakosai közötti együttműködés mentén olyan élhetőbb városi  környezet kerül  kialakításra, ahol  a befektetések és az infrastrukturális beruházások révén egyszerre valósul  meg a fenntartható gazdaság növekedése, a természeti  erőforrások hatékony felhasználása és az életminőség javulása. Ezen hatás közvetetten a vidéki életminőség javítását növeli és hozzájárul a helyi identitás növeléséhez is. A társadalmi tőke növelése alapvető cél ezen vidékies területeken.  A vidéki településeken elérhető életminőség növelése (mely a helyben elérhető életszínvonalon, munkalehetőségeken, jövedelemszerzési lehetőségeken túlmutat) a lakosság helyben tartásának egyik alapvető feltétele. A lokális gazdaságfejlesztési célt szolgáló intézkedések javítják a helyi vállalkozások versenyképességét. Ez hosszú távon pozitív hatást gyakorol a környezettudatos fogyasztóim magatartás és az egészséges életmód elterjesztésére, valamint növeli a vidéki gazdaság jövedelemtermelő képességét is. A projekt eredményeként lehetőség nyílik helyi termékek, többlettermékek forgalmazására, amely a helyi kereskedelem fellendülését nagymértékben támogatja és javítja a vidéki gazdaság jövedelemtermelő képességét.

Elérhetőségek

Kondoros Varos Onkormanyzata

Kondoros Város Önkormányzata

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Tel: 66/589-300
  66/589-310
Fax: 66/589-302
E-mail: polhi@kondoros.hu

Ügyfélfogadás

H: 8.00 - 12.00, 12:30 - 16:00
K: nincs ügyfélfogadás
Sz: 8.00 - 12.00, 12:30 - 16:00
Cs: nincs ügyfélfogadás
P: 8.00 - 12:00

viz banner

uszt logo rgb

kiksz-logo-final

Energia kozpont logo

darfu logo

vati logo

korosvolgyihrt

szennyviz logo

Copyright © 2020 Kondoros Város Önkormányzata.

Minden jog fenntartva.