Menü

Elérhetőségek

Kondoros Város Önkormányzata
Kondoros Város Önkormányzata:

 

5553 Kondoros,
Hősök tere 4-5.

 

Tel:  66/589-300
Fax: 66/589-302

 

E-mail: 
polhi@kondorosiktv.hu

 Közadatkereső logó

Kormányhivatal

Békés Megyei Kormányhivatal

Magyar Államkincstár

 

 

Petőfi István Művészeti Iskola komplex energetikai fejlesztés

szechenyi 2020 ASP

szechenyi 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondoros Város Önkormányzata 2018 júniusában a TOP-1.1.3-16 „Helyi gazdaságfejlesztés” c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 179,13 millió Ft.

A projekt leírása: 

Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

A megvalósítás helyszíne: 5553 Kondoros, Csabai utca 11. (2039 hrsz.); Csabai utca 11/1. (2040 hrsz.); Hősök tér 2044 hrsz.

A projekt megvalósításának időtartama: 2018.09.01.- 2020.10.30.

A projekt Európai Uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt célja komplex, fedett és rendezett piaci infrastruktúra kialakítása, tekintettel arra, hogy Kondoros városában a jelenlegi piaci árusítóhely infrastruktúrája elavult, rendezetlen, a kor követelményeinek nem felel meg. A pályázattal az önkormányzat támogatja a helyi gazdaság fejlesztését a helyi gazdák, gazdálkodók piacra jutásán keresztül mindamellett, hogy megoldja a településen a piaci árusítóhely hiányának problémáját, illetve az ezek által okozott negatív hatásokat.  A beruházást követően biztosított lesz a helyi termelők, helyi piacra jutása.

A projekt bemutatása: A tervezési terület Kondoros város belterületén, a település központi részén, a 44-es számú főút mellett a Csabai úton található 2039, 2040 és 2044-es hrszú. ingatlanok mellett valósulna meg. A 2039 és 2040-es hrszú ingatlanok jelenleg nem a pályázó tulajdonában vannak, azokat támogatói döntést követően kíván megvásárolni a pályázó. Ezen két ingatlanon kerül kiépítésre az új piac területet A 2044-es hrszú ingatlan jelenleg is a pályázó tulajdona, itt kerülne kiépítésre a parkoló, amely kiegészítésre kerül az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítésével is (a felhívás szerinti „B” típusú (normál) töltőberendezéssel lesz felszerelve).

A terv célja olyan korszerű piac létrehozása, mely funkcionálisan és városképileg is megfelel a város fejlesztési koncepciójának. Meg kell oldani az új piac épület kialakult településszerkezetbe történő szerves integrálását. A piac környezetében „városi tér” kialakítása közterületi kapcsolatokkal, zöldfelületekkel, a piac funkciójából adódó gépjármű forgalom, rakodás, parkolás megoldása.

A településen működő, önkormányzati tulajdonú szolgáltatók közül fogja egy társulás végezni majd a kialakított piaci infrastruktúra üzemeltetését is, megvalósítást követően, annak érdekében, hogy a létrehozott ingatlan a lehető leghatékonyabban legyen üzemeltetve, fenntartva.

Az előzetes igényfelmérés és piackutatás alapján a fejlesztést a településen és a térségben tevékenykedő egyesületek, valamint a szomszédos települések gazdálkodói, kistermelői is támogatják. A fejlesztési elképzelés nagymértékben támogatja Kondoros Város azon hosszú távú elképzelését, miszerint egy az üzleti, az állami, a non-profit szféra és Kondoros lakosai közötti együttműködés mentén olyan élhetőbb városi  környezet kerül  kialakításra, ahol  a befektetések és az infrastrukturális beruházások révén egyszerre valósul  meg a fenntartható gazdaság növekedése, a természeti  erőforrások hatékony felhasználása és az életminőség javulása. Ezen hatás közvetetten a vidéki életminőség javítását növeli és hozzájárul a helyi identitás növeléséhez is. A társadalmi tőke növelése alapvető cél ezen vidékies területeken.  A vidéki településeken elérhető életminőség növelése (mely a helyben elérhető életszínvonalon, munkalehetőségeken, jövedelemszerzési lehetőségeken túlmutat) a lakosság helyben tartásának egyik alapvető feltétele. A lokális gazdaságfejlesztési célt szolgáló intézkedések javítják a helyi vállalkozások versenyképességét. Ez hosszú távon pozitív hatást gyakorol a környezettudatos fogyasztóim magatartás és az egészséges életmód elterjesztésére, valamint növeli a vidéki gazdaság jövedelemtermelő képességét is. A projekt eredményeként lehetőség nyílik helyi termékek, többlettermékek forgalmazására, amely a helyi kereskedelem fellendülését nagymértékben támogatja és javítja a vidéki gazdaság jövedelemtermelő képességét.

Copyright © 2014 Kondoros Város Önkormányzata.

Minden jog fenntartva.