Önkormányzat

 energiahatekony onkormanyzat

Közadatkereső logó

Kormányhivatal

Békés Megyei Kormányhivatal

Magyar Államkincstár

EMMI

BGA

Petőfi István Művészeti Iskola komplex energetikai fejlesztés

szechenyi 2020 ASP

szechenyi 2020

 mak

TOP Plusz logo

 

Kedvezményezett: KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe: Belvízelvezető rendszer fejlesztése Kondoros városában

Támogatás összege: 119,99 millió forint

Projekt bemutatása

 

A projekt célja Kondoros város csapadék és belvíz hálózatának fejlesztése.

A projektben az alábbi műszaki tartalom valósul meg:

Földmedrű árkok burkolása: Azokon a helyeken, ahol jelentős terhelés éri a földárkokat, gyakori a rézsűk becsúszása, feliszapolódás. A jelenleginél nagyobb szelvényű földmedrű árok kialakítására a beépítettség miatt nincs lehetőség, ezért az érintett árokszakaszok burkolása valósul meg. Kisebb terhelésű utaknál tervezett burkolat-típus a kisebb igénybevételre tervezett MCS mederelem, nagyobb igénybevételű utak mellett, ahol jelentős a gépjármű-forgalom, a nagyobb terhelésre méretezett TB mederelem burkolat kialakítása.

Külterület, vagy külterületi jellegű, nagy szelvényű övárkok műtárgyainál, átereszeinél az elő- és utófenék burkolatok kiépítése, iránytöréseknél burkolat építése. Az övárkoknál a nagyobb vízhozamok által keletkezett rongálódások, meder-elfajulások jellemzően a műtárgyaknál, átereszeknél, illetve az éles töréseknél jelentkeznek. Szükség van ezért ezeken a helyszíneken lokális jelleggel burkolatok kiépítésére. Az alkalmazott burkolattípus a meder alakjához igazodó, általában 60 cm fenékszélességű mederelem (például CSOMIÉP II/60/70 mederelem), kiegészítve az íveknél monolit beton burkolattal.

Meglévő burkolt árkok rekonstrukciója: A városnak vannak olyan részei, ahol a burkolt árkok több, mint 30 évesek. Ezeken az utcarészeken ezek a burkolatok jelentősen elhasználódtak, felújításuk, rekonstrukciója valósul meg a projektben.

A rekonstrukció során elvégzendő munkák:

 • Burkolatok és átereszek tisztítása
 • Hiányzó mederlapok pótlása
 • Betonszegélyek javítása
 • Beton fugák javítása, pótlása

A projektben továbbá sor kerül a meglévő zárt csatornák rekonstrukciójára. A zárt csatornák jellemzően kis esésűek ezért fokozottan hajlamosak feliszapolódásra.  A régebben épült zárt csatornák feliszapoltsága már olyan mértékű, hogy az már komolyan csökkenti a csatorna teljesítőképességét. A tisztításuk az önkormányzat számára rendelkezésre álló eszközökkel már nem lehetséges.

A csatorna rekonstrukció során elvégzendő munkák:

- A csatorna mosatása nagy nyomású vízsugárral

- Kamerázás, az esetleges sérülések feltárása

- A feltárt sérülések javítása (csatorna bélelés, pótlás)

- A csatorna műtárgyainak, aknáknak, víznyelőknek ellenőrzése, tisztítása, esetleges javítása

A projekt megvalósítási helyszínei:

 • Endrődi út, Bajcsy Zs. u. - Klapka u. közötti szakasz zárt csatornaépítés (Érintett hossz: 90 m)

 -      Bajcsy Zs. utca, Liget u. - Endrődi u. közötti szakasz földárok burkolás (Érintett hossz: 174 m)

-       Csabai út, Hősök útja, zárt csatornák rekonstrukciója (Érintett hossz: 1 120 m)            

 • Deák F- u. - Dózsa Gy. u. kereszteződés, becsatlakozó árkok burkolása (Érintett hossz: 170 m)
 • Tóparti összekötő csatorna, zárt szakasz rekonstrukció (Érintett hossz: 440 m)
 • Hősök útja Északi oldal, földárok burkolás (Érintett hossz: 190 m)
 • Széchenyi u. Északi oldal, zárt csatorna rekonstrukció (Érintett hossz: 260 m)
 • Széchenyi utca Déli oldal, burkolt árok rekonstrukció (Érintett hossz: 280 m)
 • Szénási út Szőlő u. - Tüzép közötti szakasz, szikkasztó rendszer építése (Érintett hossz: 85 m)
 • Szénási út keleti oldal, Gépállomás utcától délre eső árok burkolása (Érintett hossz: 365 m)
 • Klapka utca, Északi övcsatorna burkolat építés (Érintett hossz: 85 m)
 • Déli övcsatora (Molnárdűlői csatorna, Bolzadűlői I. csatorna) műtárgyak elő-és utófenekének, töréspontjainak burkolása (Érintett hossz: 190 m)

 

 

 

A projekt kezdete: 2022.05.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.05.31.

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00011

 

Elérhetőségek

Kondoros Varos Onkormanyzata

Kondoros Város Önkormányzata

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Tel: 66/589-300
  66/589-310
Fax: 66/589-302
E-mail: polhi@kondoros.hu

Ügyfélfogadás

H: 8.00 - 12.00, 12:30 - 16:00
K: nincs ügyfélfogadás
Sz: 8.00 - 12.00, 12:30 - 16:00
Cs: nincs ügyfélfogadás
P: 8.00 - 12:00

viz banner

uszt logo rgb

kiksz-logo-final

Energia kozpont logo

darfu logo

vati logo

korosvolgyihrt

szennyviz logo

Copyright © 2020 Kondoros Város Önkormányzata.

Minden jog fenntartva.