energiahatekony onkormanyzat

Közadatkereső logó

Kormányhivatal

Békés Megyei Kormányhivatal

Magyar Államkincstár

EMMI

BGA

Petőfi István Művészeti Iskola komplex energetikai fejlesztés

szechenyi 2020 ASP

szechenyi 2020

 mak

emva logosor

Kedvezményezett neve: Kondoros Város Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

A projekt címe, azonosító száma: Közétkeztetés fejlesztése Kondoroson, 1940183567

A szerződött támogatás összege: 19 937 811 Ft

A támogatás mértéke: 90%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A pályázat keretében Kondoros Város Önkormányzata fejleszteni kívánja a Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti iskola, Kollégium alsó tagozatos épületében (Hősök utca 34-36.) és a felső tagozatos épületében (Iskola u. 2/6.) található melegítőkonyhákat, valamint az alsó tagozat ebédlőjét. A projekt célja, hogy a gyerekek életminősége javuljon, korszerű körülmények közt jussanak hozzá az egészséges, helyi alapanyagokból készült ételekhez.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31

A projekt bemutatása:

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által meghirdetett, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás alapján, Kondoros Város Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2017.06.22-én támogatási kérelmet nyújtott be, melyet támogató 2018.07.04-én kelt Támogató Okirattal támogatott.

A projekt teljes tervezett összköltsége: 22 153 153 Ft,

Az elnyert támogatás összege: 19 937 811 Ft,

A felmerülő önerő összege: 2 215 342 Ft.

Jelen pályázat keretében Kondoros Város Önkormányzata az alábbi tevékenységeket kívánja megvalósítani:

  1. A Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti iskola, Kollégium alsó tagozatos épületében (Hősök utca 34-36., 2009 hrsz.) a tálalókonyha, az étkező, valamint a kapcsolódó szociális helyiségek felújítása, a funkcióhoz kapcsolódó átalakítása, valamint eszközbeszerzés.
  2. A Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti iskola, Kollégium felső tagozatos épületében (Iskola u. 2/6., 2068 hrsz.) található melegítőkonyha eszközbeszerzése.
  3. A fenti beruházási elemekhez kapcsolódó szükséges szoláltatások: projektelőkészítés, projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság biztosítása, tervezés, műszaki ellenőrzés.

Az egyes projektrészek bemutatása:

A tálalókonyha a kondorosi általános iskola alsó tagozatos épületével összeépítve került telepítésre. A létesítmény megépítésekor főzőkonyhaként működött, azonban a közétkeztetés átszervezésével ma már csak tálalókonyhaként funkcionál. A tálalókonyha az alsó tagozatos iskolás gyermekek étkeztetését látja el. A tálalókonyhán a főzőkonyhán készített ételeket átveszik, és fogyasztásra kiadagolják (szükség esetén biztonságos hőkezelésnek vetik alá). A létesítményben az utóbbi években (évtizedekben) lényeges, belső felújítás, fejlesztés nem történt, néhány helyiség az elmúlt évek átszervezései miatt elvesztette eredeti funkcióját. A tálalókonyha fejlesztése, felújítása során az elavult belső szakipari szerkezeteket újra cseréljük, a konyha helyiségeinek kialakítását, kapcsolatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átalakítjuk, illetve a funkciót vesztett helyiségeket új funkcióval töltjük meg. Az üzemi helyiségekben új padló- és falburkolatok készülnek. A tervezett építési tevékenység építési engedély nélkül végezhető. Felújítással érintett helyiségek nettó alapterülete összesen: 202,38 m2.Felújítással érintett helyiségek felsorolása alapterülettel: szélfogó (2,28 m2), iroda (3,9 m2), átvevő (7,65 m2), tálaló (34,22 m2), mosogató (14,84 m2), előtér (1,4 m2), Wc (1,29 m2), öltöző (4,85 m2), raktárok (11,45 + 26,48 m2), ebédlő (94,02 m2).

A projekt keretében beszerzésre kerül az étkező teljes bútorzata (asztalok, székek), valamint az ételek előállításához és tálalásához szükséges eszközök, edények és felszerelések. A projekt eredményeképpen a technológiai folyamat hatékonyabb, biztonságosabb lesz, az ott étkező gyerekek jobb, szebb, korszerűbb körülmények közt tudnak étkezni. A jó minőségű helyi alapanyagokból és termékekből készülő ebédet megfelelő minőségben kapják meg a gyerekek.

A beszerzendő eszközöknek köszönhetően több fajta helyi termékből készült ételt is készíthetnek konyhán, mivel a technológiai folyamat előírásoknak való megfelelést így biztosítani tudják.

Elérhetőségek

Kondoros Varos Onkormanyzata

Kondoros Város Önkormányzata

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Tel: 66/589-300
  66/589-310
Fax: 66/589-302
E-mail: polhi@kondoros.hu

Ügyfélfogadás

H: 8.00 - 12.00, 12:30 - 16:00
K: nincs ügyfélfogadás
Sz: 8.00 - 12.00, 12:30 - 16:00
Cs: nincs ügyfélfogadás
P: 8.00 - 12:00

viz banner

uszt logo rgb

kiksz-logo-final

Energia kozpont logo

darfu logo

vati logo

korosvolgyihrt

szennyviz logo

Copyright © 2020 Kondoros Város Önkormányzata.

Minden jog fenntartva.